Premsa

Comunicat vaga indefinida Ciut’art

El MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, davant la vaga indefinida dels treballadors dels Serveis Educatius Ciut’art, a càrrec de les funcions de recepció, venda d’entrades i educadors, i atesa la manca de respostes per part de l’esmentada empresa per tal de resoldre la situació,

MANIFESTA QUE:

- Lamenta profundament totes les conseqüències negatives que aquesta situació té per a totes les parts implicades i que impedeix que els visitants puguin accedir al museu.

- Amb les licitacions del 5 de juliol de 2017 per als serveis de recepció, venda d’entrades i educadors, el MACBA esdevé un dels centres pioners en l’aplicació de les recomanacions de contractació per la millora de les condicions laborals procedents de la Taula de treball on hi participen tots els agents socials relacionats amb aquest tema. D’altra banda, també s’assegura el compliment de les condicions reflectides a la Guia de Contractació Pública i Social de l’Ajuntament de Barcelona.

- El MACBA està obert al diàleg i recorda que, en cas de disconformitat amb els plecs administratius, el procediment d’impugnació és via recurs potestatiu de reposició. Per tant, el MACBA no pot exercir d'interlocutor directe amb els treballadors d’una empresa externa, ja que la via de reclamació és aquesta esmentada. Així mateix, el MACBA està a disposició de l’ICUB, de l’actual empresa adjudicatària Ciut’art, dels sindicats, i de totes les empreses que estiguin interessades a aclarir les condicions de les licitacions. En tot cas, el MACBA té l’obligació de dimensionar les necessitats dels serveis que contracta i, per tant, del disseny de les licitacions.

- El MACBA, tot respectant la vaga dels treballadors a càrrec de la venda d’entrades, ha tingut des del primer dia la voluntat de fer portes obertes al museu i permetre l’accés de franc, cosa que ha estat impossibilitada per l’acció de piquets.

RESPOSTA AL COMUNICAT DEL SINDICAT SUT (SOLIDARITAT I UNITAT DELS TREBALLADORS)

Els treballadors cobraran 5€/h?
NO. En el cas dels salaris, s’ha licitat de manera que l'empresa adjudicatària pugui aplicar un increment substancial d’un 25% en el cas dels educadors i un 20% en el del personal d’atenció al públic. Això garanteix que l'empresa adjudicatària aboni el salari de referència del Conveni del Lleure, que per als educadors és de 11,60 euros per hora; i per al personal d’atenció al públic, 8,72 euros per hora.

Es redueixen les hores setmanals de 25 a 9 hores?
Aquesta afirmació és una interpretació errònia dels horaris i torns reflectits al Plec de prescripcions tècniques de l’expedient de contractació del servei de visites comentades, tallers i d'altres projectes educatius del MACBA. Com es pot comprovar al punt 4 de l’esmentat plec, es requereix a l’adjudicatari que «preferiblement el torn de tarda s’haurà de cobrir amb les mateixes persones del torn de matí.» El MACBA treu menys hores a licitació en funció de les seves necessitats. En cap cas, el museu ha reduït el pressupost destinat a educació. Les modificacions en el concurs responen a les necessitats del nou programa educatiu i no a qüestions pressupostàries.

Es subroga el personal?
Sí, es subroga tot el personal amb un mínim de 12 mesos de servei al museu.

Desapareixen llocs de feina?
El MACBA ha inclòs clàusules que donen garantia a l'estabilitat en l'ocupació, com és la clàusula de subrogació del personal amb una antiguitat de més de 12 mesos de servei al museu. D’altra banda, el MACBA ha adaptat la present licitació a les actuals necessitats del programa educatiu.

Per què hi ha dues licitacions separades, per a educadors i venda d’entrades?
Amb data 5 de juliol de 2017 s’han licitat dos contractes de serveis incorporant-hi les mesures socials concretades a la Guia de Contractació Pública amb la voluntat de professionalització de cadascun dels serveis. Encara que s’hagués tret una única licitació haurien estat dos lots, ja que els serveis són clarament diferenciats, tal com marca la recent transposició de les directives comunitàries en matèria de contractació pública. Per tant, els efectes són els mateixos i, en qualsevol cas, els dos lots els pot guanyar la mateixa empresa o dues de diferents.

És un «engany» aquesta licitació?
En cap cas la voluntat ha estat aquesta. Tot el contrari, aquestes licitacions són el resultat d’un procés llarg i intens d’anàlisi amb la voluntat de respondre a les necessitats actuals de les empreses i els seus treballadors, així com del museu.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Continguts relacionats

Documents

Vaga indefinida Ciut'art

El MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona davant la vaga indefinida dels treballadors dels Serveis Educatius Ciut’Art, a càrrec de les funcions d’atenció al públic i educació,

INFORMA:
► Amb data 5 de juliol de 2017 ha licitat dos contractes de serveis incorporant les mesures socials concretades a la Guia de contractació pública social i aprovades mitjançant el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 27 d’abril, de contractació pública sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona. Amb la voluntat de col·laborar en la professionalització i estabilització del sector ha aplicat les següents mesures de millora:

► Referència a les taules retributives, categories i tasques del Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya.
► Criteris de valoració que faciliten la ponderació dels criteris socials, més enllà del preu
► En el cas dels salaris, un increment substancial (25% en el cas dels educadors i 20% atenció al públic), en els imports bruts a percebre per part de les persones treballadores.
► Establiment de condicions d’execució contractual sensibles a les condicions laborals i socials
Subrogació de tot el personal.

► Aquests plecs han estat elaborats pensant en tot moment en la millora del servei i de les condicions laborals dels treballadors.

MANIFESTA:
► En cas de disconformitat, La via per impugnar els plecs administratius és el recurs potestatiu de reposició, tal com indica la clàusula 27 dels mateixos. Per tant, el MACBA no pot exercir d'interlocutor directe amb els treballadors d’una empresa externa ja que la via de reclamació, en aquest cas, és aquesta esmentada.
El MACBA és un servei públic i, com a tal, ha de garantir el dret dels visitants a accedir al museu.
► Respecta el dret de vaga, malgrat la troba injustificada, sobretot el seu caràcter indefinit.
► Respecta el dret d’accedir al lloc de feina de la resta de treballadors de la institució


Per tant, el MACBA farà portes obertes a les seves sales d’exposició fins a la resolució d’aquesta convocatòria de vaga.

Bones pràctiques en contractació. Licitacions d’Atenció al públic i Serveis Educatius

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Joan Brossa i Rosemarie Castoro, protagonistes de la temporada de tardor al MACBA

► Les exposicions monogràfiques Poesia Brossa, que emfatitzarà els trets performatius de la pràctica poètica brossiana, i la primera gran retrospectiva dedicada a l’artista nord-americana Rosemarie Castoro són algunes de las propostes destacades.

► La nova exposició Col·lecció MACBA. Sota la superfície mostrarà obres relatives als problemes de la representació i els seus límits, així com a la rellevància i incidència de l’artista i l’art en la societat contemporània.

► Les obres de la Col·lecció viatjaran a 9 municipis de Barcelona, gràcies a un acord amb la Diputació, en la mostra itinerant Entusiasme. El repte i l’obstinació a la Col·lecció MACBA, comissariada per David Armengol.

► A l’octubre es podrà visitar el projecte de Ramin i Rokni Haerizadeh i Hesam Rahmanian, guanyadors de la darrera edició del Premi Fundació Han Nefkens-MACBA

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Victòria Combalia fa un dipòsit d’obres d’art al MACBA

►La crítica d’art catalana diposita al museu quinze obres d’art de la seva col·lecció particular que passaran a formar part de la Col·lecció MACBA.

►El dipòsit inclou quinze obres de vuit artistes: Eduardo Arroyo, Esther Ferrer, Rogelio López Cuenca, Jordi Pablo, Carlos Pazos, Albert Ràfols-Casamada y Manuel Álvarez Bravo.

«Les obres incloses en aquest dipòsit ajuden a entendre molt millor les dècades fonamentals de la història de l’art recent» Així resumeix el director del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Ferran Barenblit, la importància de sumar aquestes obres a la Col·lecció del MACBA.

Victòria Combalía diposita temporalment a la Col·lecció MACBA diverses pintures, objectes, escultures, fotografies, collage, serigrafies i obres sobre paper. Entre elles hi trobem una obra de Eduardo Arroyo de la sèrie Carmen Amaya (1989); la litografia Questions aux Français (1998) d’Esther Ferrer; l’oli sobre fotografia No(W)here (1996) de Rogelio López Cuenca; tres objectes de Jordi Pablo : Trabucada en 6 parts, Pa amb frontissa i Didal punxegut; tres obres de Carlos Pazos: Avec plaisir (2003), Sense títol (ca.1980), Elvis Presley; tres pintures de Ràfols Casamada Fusta (1977), Sense títol [Ratlla blava sobre vermell] (1977), Dins del blau (1988) i una fotografia a les sals de plata de Manuel Álvarez Bravo, Ouvrier gréviste, assassiné (1934). «Tota la vida he viscut entorn de l´art, ja sigui per motius professionals o per amistat amb els artistes. Crec que ha arribat el moment de compartir algunes peces de la meva col.lecció amb un públic més ampli i ajudar al Macba a completar la seva col.lecció incorporant algunes peces significatives dins de l´art del segle XX», afirma la crítica d’art catalana Victòria Combalía, qui ha esmentat la seva voluntat de cedir definitivament aquests i altres obres al MACBA en el futur.

Aquestes obres s’exposaran al museu en el marc de les mostres de la Col·lecció MACBA i es podran veure en altres exposicions si són sol.licitades en préstec per altres institucions.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Lorem Ipsum, extravagancia sonora en las noches de los jueves de julio en el MACBA

►Jueves 6, 13, 20 y 27 de julio, 20.30 h el MACBA se llena de música con Morten J. Olsen y Rubén Patiño, Alex Mendizabal, Judy Dunaway, Fela Borbone, Goodiepal, Lina Lapelyte…entre otros

► Bajo el título Lorem Ipsum, las comisarias Alicia Escobio y Anna Ramos presentan una serie de propuestas que operan en los márgenes y los pliegues de muchas cosas a la vez: música, performance, investigación artística, experimentación…

► Globos como instrumentos (Alex Mendizabal, Judy Dunaway), canciones de rap tuneadas como nanas (Lina Lapelyte), excéntricos con banda (Felofón, Goodiepal & Pals) y vigorexia virtuosa (N.M.O). 5 euros por sesión, venda anticipada a través de la web y taquillas del museo


El MACBA inaugura un nuevo programa permanente para los meses de julio: Lorem Ipsum. En él se reunirán propuestas muy heterogéneas que navegan de la música a la experimentación, de la performance a la investigación artística, en definitiva exploran los márgenes de diversas disciplinas. Esta primera edición contará con 4 sesiones únicas nocturnas, que tendrán lugar en distintos espacios del museo: Capella MACBA, Convent dels Àngels, Auditorio y Atrio del museo. Además de los conciertos habrá una instalación a partir de globos, jabón, garbanzos y su intersección sonora, en la planta baja del edificio Meier de Alex Mendizabal que, coincidiendo con la fiesta del barrio de El Raval será de acceso gratuito durante toda la jornada del jueves 13 de julio, hasta la activación por parte del artista el mismo día a las 20.30 h

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Continguts relacionats

Documents

Activitats

  • Lorem Ipsum
    Extravagància sonora les nits dels dijous de juliol al MACBA

La Diputació i el MACBA duran la Col·lecció MACBA a 9 municipis de la demarcació

La Diputació de Barcelona i el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, MACBA, treballaran de manera conjunta per itinerar l’exposició “ENTUSIASME. El repte o l’obstinació en la Col·lecció MACBA” A diversos municipis de la demarcació de Barcelona des de 2017 fins el 2019.

L’exposició, curada per David Armengol, reuneix gairebé una trentena d’obres. El 14 de setembre iniciarà la seva itinerància a la Sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme, a Badalona. Serà el tret de sortida del seu recorregut, que durarà fins al 2019, per diverses institucions de 9 municipis de la demarcació de Barcelona: Badalona, Ripollet, Vilafranca del Penedès, Martorell, Cerdanyola del Vallès, Igualada, Vilanova i la Geltrú, Sant Cugat del Vallés i Terrassa.

Els artistes presents a la mostra són: Ignasi Aballí, Vito Acconci, Maja Bajevic, Marcel Broodthaers, Anne-Lise Coste, Esther Ferrer, Peter Friedl, Richard Hamilton, Emanuel Licha, Gordon Matta-Clark, Cildo Meireles, Younès Rahmoun, Tere Recarens, Àngels Ribé, Dieter Roth, Mireia Sallarès i Zush.

En relació a l’exposició, el diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona , Juanjo Puigcorbé, destaca que «des de fa 20 anys el Programa d’Arts Visuals de la Diputació de Barcelona dona suport a l’art contemporani en l’àmbit local, promovent exposicions itinerants que posen l’accent en la ciutadania, perseguint l’equilibri entre l’excel·lència i la divulgació». Puigcorbé subratlla que aquestes exposicions itinerants «donen rellevància especial al paper de l’art contemporani com a espai facilitador de coneixement i de pensament crític».

El director del MACBA, Ferran Barenblit, celebra aquesta col·laboració ja que permetrà que «una magnífica selecció d’obres d’una de les col·leccions d’art contemporani més importants del sud d’Europa, com és la Col·lecció MACBA, pugui estar a l’abast d’un major nombre de persones». I afegeix que «fer el patrimoni accessible és una de les nostres prioritats, i gràcies a la xarxa d’institucions culturals de la demarcació de Barcelona això serà possible».

Aquest és el tercer projecte de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el MACBA després de «El MACBA a ...» (1997-1999) i «Espais obrats» (2001-2003).

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

La Fundació MACBA celebra 30 anys

La Fundació Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Fundació MACBA), entitat privada sense ànim de lucre dedicada a l’adquisició d’obres d’art per a la Col·lecció MACBA, a la difusió de l’art contemporani i al foment del mecenatge cultural i el col·leccionisme, ha celebrat aquest dilluns un acte institucional que suposa l’inici de la celebració del seu 30è Aniversari. La Fundació MACBA és una de les institucions que forma part del Consorci del Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

A l’esdeveniment, que ha estat el primer d’una sèrie de jornades que se succeiran al llarg del 2017 amb motiu de l’efemèride, han assistit el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont; el ministre d’Educació, Cultura i Esports, i portaveu del govern, Iñigo Méndez de Vigo; el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Santi Vila; i el segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni.

L’acte s’ha celebrat al MACBA amb la presència del Patronat de la Fundació MACBA i ha constat d’una visita per a l’actual exposició de la Col·lecció, seguida d’una presentació i un torn de parlaments a la Capella dels Àngels en què han participat els representats institucionals del Consorci MACBA.

Ainhoa Grandes, presidenta de la Fundació, ha destacat la intensa feina realitzada des d’un inici per l’entitat impulsant la constitució d’un museu d’art contemporani per Barcelona i la construcció d’un patrimoni pel museu a través de l’adquisició de més de 1.600 obres essencials per a la Col·lecció MACBA. Una fita que “ha estat possible gràcies a la col·laboració i les aportacions realitzades per persones i empreses compromeses amb l’art contemporani i la ciutat”, ha remarcat Grandes.

La Col·lecció és fruit d’un cuidat procés d’adquisició de les obres que segueix el criteri artístic del director del museu, Ferran Barenblit, assessorat per un comitè d’experts internacional.

En els darrers anys, la Fundació MACBA va decidir ampliar el seu compromís més enllà de la Col·lecció recolzant els projectes educatius i socials del museu i facilitant la relació del visitant amb l’art contemporani. Gràcies a aquest suport, el museu ha desenvolupat programes basats en la formació al professorat, l’accessibilitat i les beques escolars, ajudant a que el museu dialogui amb la societat d’una manera més diversa, inclusiva i compromesa.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Continguts relacionats

Documents

El Festival Cruïlla inclou al seu programa l’exposició del MACBA Forensic Architecture. Cap a una estètica investigativa

► Entrada gratuïta a l’exposició del MACBA Forensic Architecture. Cap a una estètica investigativa (fins el 15 d’octubre) amb l’entrada del Festival.

► Els Amics del MACBA tindran un descompte en adquirir les entrades pel Festival Cruïlla que tindrà lloc els dies 7, 8 i 9 de juliol i que comptarà amb la participació de Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy, entre molts d’altres.

► S’ha signat aquest acord fruit de la vinculació tant del Festival Cruïlla com de l’agència d’investigació Forensic Architecture, amb Amnistia Internacional, organització per la defensa dels drets humans. De fet, amb la compra d’entrades del festival s’ofereix la possibilitat de fer una donació voluntària a aquesta organització.

Acord de col·laboració
Aquesta col·laboració neix de la voluntat de donar a conèixer l'exposició Forensic Architecture. Cap a una estètica investigativa, una exposició que desafia a considerar com les pràctiques artístiques contemporànies i les tecnologies digitals poden servir per afrontar la realitat de la postveritat. Des de les seves primeres edicions, Cruïlla manté una estreta relació amb entitats no governamentals, especialment amb Amnistia Internacional -col·laboradora del grup Forensic Arquitecture. De fet amb la compra de les entrades per Cruïlla tots els usuaris tenen l'opció de fer una donació a Amnistia Internacional, i als convidats de Cruïlla se'ls hi demana fer una donació a aquesta organització. Amb l’acreditació del Cruïlla es podrà accedir gratuïtament a l’exposició del MACBA que romandrà oberta fins el 15 d’octubre. I, a més, els Amics del MACBA gaudiran d’un descompte en la compra d’entrades al Festival

Festival Cruïlla 2017
Cruïlla, pocs dies després de presentar la primera edició de Cruïlla de Primavera i a un mes de celebrar una nova edició del Festival Cruïlla, concretament els dies 7,8 i 9 de juliol i amb la presència confirmada d'artistes de la talla de Jamiroquai, Pet Shop Boys, The Prodigy o Two Door Cinema Club per citar-ne sols alguns, afegeix a la seva oferta aquesta proposta del MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona per a donar a conèixer la tasca d’investigació en el terreny dels drets humans. www.cruillabarcelona.com

Forensic Architecture
«Arquitectura»? «Forense»? Són termes que en unir-se alteren el seu significat i donen peu a una modalitat de pràctica diferent. Eyal Weizman (Haifa, 1970) va crear el 2010 l’agència d’investigació Forensic Architecture (FA) amb seu a Goldsmiths, Universitat de Londres. Reuneix arxius de proves sobre els conflictes contemporanis i crea noves metodologies d’anàlisi com a forma d’intervenció política en el terreny dels drets humans. Està integrada per un equip multidisciplinari d’arquitectes, artistes, activistes, científics, advocats i cineastes que treballa per destapar la violència d’Estat confrontant fets amb relats oficials. Amb aquest fi expandeixen l’arquitectura més enllà dels seus límits disciplinaris. A l’arquitectura, entesa com a «plàstica política» que pren els edificis com a sensors que acumulen informació en la seva deformació material, li plantegen el repte d’incorporar les pràctiques forenses.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

El MACBA inaugura Col·lecció MACBA. Martha Rosler: God Bless America!

El MACBA inaugura, coincidint amb el Festival Loop, una mostra que reuneix una selecció d’obres de Martha Rosler de la Col·lecció MACBA feta per Tanya Barson, conservadora en cap del museu.

Col·lecció MACBA. Martha Rosler. God Bless America!
Exposició del 18 de maig al 15 d’octubre de 2017

Pionera als anys setanta en l’ús del vídeo com a eina d’anàlisi social i política, Martha Rosler (Nova York, 1943) continua destacant pel seu compromís polític i la seva perspectiva feminista. Durant gairebé cinquanta anys, les seves obres han examinat amb una mirada crítica els mecanismes de la cultura contemporània.

Malgrat que la seva trajectòria inclou performances, fotografies, instal·lacions i assajos, Rosler és coneguda sobretot per les seves creacions en vídeo. Col·lecció MACBA. Martha Rosler: God Bless America! se centra en la producció videogràfica de l’artista a través d’onze obres realitzades des dels anys setanta fins al 2006. L’exposició mostra els eixos crítics del treball de Rosler, en els quals s’aborda la política com a exercici ideològic del poder, jerarquia de classe i interès econòmic, en especial a través de l’imperialisme nord-americà i del control social sobre el cos de les dones.

Al costat de vídeos antibel·licistes com el que dóna nom a l’exposició, les obres seleccionades tracten temes com la immigració, l’explotació laboral, la complicitat entre les corporacions multinacionals, el govern dels Estats Units i els règims dictatorials de l’Amèrica Llatina, i les transgressions de la vida privada comeses pel poder de l’Estat. Un segon grup de vídeos, relacionat amb l’anterior, gira entorn de l’anàlisi de gènere. Rosler hi explora l’esfera domèstica i la instrumentalització del cos de la dona per part dels mitjans de comunicació, la indústria de la moda i la publicitat, així com en l’àmbit legal, mèdic i científic. Referint-se a la seva obra, l’artista ha escrit: «Vull fer un art sobre el que és comú i corrent, un art que il·lumini la vida social.»

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.

Forensic Architecture. Cap a una estètica investigativa, al MACBA

► Una exposició que ens desafia a considerar com les pràctiques artístiques contemporànies i les tecnologies digitals poden servir per afrontar la realitat de la postveritat. Mostra el treball de Forensic Architecture, un grup de recerca format per artistes, arquitectes, advocats, activistes i teòrics.

► Compta amb el suport del Programa Cultura de la Unió Europea en el marc de L’Internationale, una xarxa de museus que inauguraran exposicions de manera simultània. Els actes inaugurals seran retransmesos en streaming.

► Conversa inaugural entre el jutge Baltasar Garzón, el seu col·laborador Manuel Vergara, l’ex corresponsal de TVE a l’Orient Mitjà Yolanda Álvarez, i Eyal Weizman i Rosario Güiraldes (FA), sobre l’ús de l’evidència, l’activisme, el dret i la política en l’anomenada era de la postveritat.

Títol: Forensic Architecture. Cap a una estètica investigativa Inauguració: dijous 27 d’abril de 2017, a les 19.30 h Dates: del 28 d’abril al 15 d’octubre de 2017 Coproducció: MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona i MUAC Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Ciutat de Mèxic Director de Forensic Architecture: Eyal Weizman Comissària: Rosario Güiraldes Conceptualització: Eyal Weizman, Rosario Güiraldes, Anselm Franke, Christina Varvia

«Arquitectura»? «Forense»? Són termes que en unir-se alteren el seu significat i donen peu a una modalitat de pràctica diferent. Eyal Weizman (Haifa, 1970) va crear el 2010 l’agència d’investigació Forensic Architecture (FA) amb seu a Goldsmiths, Universitat de Londres. Reuneix arxius de proves sobre els conflictes contemporanis i crea noves metodologies d’anàlisi com a forma d’intervenció política en el terreny dels drets humans. Està integrada per un equip multidisciplinari d’arquitectes, artistes, activistes, científics, advocats i cineastes que treballa per destapar la violència d’Estat confrontant fets amb relats oficials. Amb aquest fi expandeixen l’arquitectura més enllà dels seus límits disciplinaris. A l’arquitectura, entesa com a «plàstica política» que pren els edificis com a sensors que acumulen informació en la seva deformació material, li plantegen el repte d’incorporar les pràctiques forenses.

Informació per al visitant

Tel: 93 481 33 56
Fax: 93 412 46 02
e-mail: press@macba.cat

Per a més informació sobre les activitats del MACBA, consulteu el calendari.